FORMY ROZVOJE - Edita Friedlová

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

FORMY ROZVOJE

TRÉNINK
Interaktivním způsobem a formou nácviku dovedností a situací z denní praxe účastníků.
Za pomocí okamžité zpětné vazby a hledání řešení, jak situace řešit dochází

k prohlubování dovedností trénovaného.

 
 

WORKSHOP (PRACOVNÍ DÍLNA)
Facilitátorem a lektorem v jedné osobě interaktivním způsobem vedený rozvojový program s jasně definovaným cílem a kroky, které vedou k dosažení a naplnění cíle.

INDIVIDUÁLNÍ KOUČOVÁNÍ
Jde o osobitou formu rozvoje koučovaného v průběhu 3 a více měsíců tak,
aby nové návyky, způsoby myšlení a jednání měly šanci se ukotvit a uvést v život.

 
 

SKUPINOVÉ KOUČOVÁNÍ
Je zaměřené na spolupracující týmy, které chtějí dosahovat svých cílů ve spolupráci
s osobní odpovědností, podporou a sounáležitostí. Výhodou je, že s koučem můžete
jít cestou k vašemu nastavenému cíli následně sami, popřípadě si kouče pozvat
k průvodcování, jak sami uznáte za vhodné.

AKTIVNÍ KOUČOVÁNÍ A SUPERVIZE PŘI DENNÍ PRÁCI
V kombinaci s tréninkem jde o zaměření na jednotlivce s poskytnutím zpětné vazby

a doporučením přímo za provozu. Výhodou je, že koučovaný je nucen používat
získané dovednosti za přítomnosti kouče okamžitě po poskytnutí zpětné vazby
na svém pracovišti.

 
 

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA
Cílené hry, úkoly a cvičení napomáhají k přirozeným projevům, stmelování kolektivů, přicházení na neobvyklá řešení, které se dají přenést do pracovního prostředí.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky