KOUČOVÁNÍ - Edita Friedlová

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

KOUČOVÁNÍ

Orientuji se na rozvoj a využívání potenciálu a talentu jako daru, s kterým jsme se
každý narodil. Pomůžu vám prohloubit vaše dovednosti tak, abyste je mohli efektivně zapojit do svého pracovního i osobního života.
Při své práci využívám Results Coaching Systems,  PEARL coaching a Reteaming.

Dále mi při práci pomáhá neustálý osobní rozvoj, intuice, nadhled, otevřenost a víra, že každá situace má řešení.

OSOBNÍ KOUČOVÁNÍ - jde o osobitou formu rozvoje koučovaného v průběhu 3

a více měsíců tak, aby nové návyky, způsoby myšlení a jednání měly šanci se ukotvit
a uvést v život.
"Milován a ctěn je pouze ten, kdo miluje a ctí sám sebe."

Dovolte mi, spolupodílet se na tvorbě Vašeho spokojeného života.

SKUPINOVÉ
(FIREMNÍ) KOUČOVÁNÍ - je zaměřené na spolupracující týmy, které chtějí dosahovat svých cílů ve spolupráci s osobní odpovědností, podporou a sounáležitostí. Výhodou je, že s koučem můžete jít cestou k vašemu nastavenému cíli následně sami, popřípadě si kouče pozvat k průvodcování, jak sami uznáte za vhodné.
"Když se soustředíme na to, co chceme, věci do sebe začnou dokonale zapadat." Objektivita, nadhled, intuice, empatie, otevřenost, věcná komunikace, hledání řešení

a nástroje, které nám pomáhají dosahovat firemní a týmové spokojenosti a hojnosti.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky